سولفات منیزیم
سولفات منیزیم، یک نمک معدنی با عنصر منیزیم و آنیون سولفات بوده که دارای فرمول شیمیایی MgSO4 می‌باشد. سولفات منیزیم کاربردهای متنوعی در صنعت داروسازی، کشاورزی و تصویه‌ی آب دارد. در شرکت گوهرشیمی خبره MgSO4 تولید شده برای مصارف کشاورزی می­باشد.  منیزیم (Mg) در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نقش دارد و یک عنصر ضروری برای رشد و نمو گیاه محسوب می‌شود. نقش کلیدی در مکانیسم دفاعی گیاه در مقابل تنش‌های غیرزیستی (abiotic stress) ایفا می‌کند.
شناخته‌شده‌ترین عملکرد منیزیم در گیاهان، به­عنوان تنها عنصر فلزی موجود در ساختمان کلروفیل گیاه و نتیجتاً فتوسنتز گیاه می­باشد. بست به غلظت منیزیم در گیاه در حدود 20 الی 35% از آن در کلروپلاست سلول­ها بوده و مابقی آن متحرک در بدنه گیاه می­باشد. به علت تحرک بالای Mg در آوندهای آبکشی، می‌تواند به­راحتی به قسمت‌های در حال رشد و فعال گیاه منتقل شود. تشکیل کلروفیل، فعالیت آنزیم­ها برای بیوسنتز پروتئین و ارسال ناقل‌های حامل انرژی برای رشد رویشی و زایشی از وظایف مهم Mg در گیاه می­باشد.
کمبود منیزیم در خاک­های اسیدی و با بافت­های شنی و مناطق پر بارش مشاهده می­شود.
علائم کمبود:
علائم کمبود ناشی از منیزیم ابتدا در برگ‌های مسن‌تر رخ می‌دهد.
1-زردی و نهایتاً نکروزه شدن بین رگ‌برگ‌ها 
2-کاهش کلروفیل گیاه
3-وجود لکه‌های ارغوانی بین رگ­برگ‌ها و سبز ماندن خود رگ­برگ­ها