ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

بررسی اجمالی خدمات ما

گروه صنعتی گوهر شیمی خبره به عنوان تولید کننده عمده مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی فعال است،
همچنین در زمینه آموزش و برگزاری دوره های صنعتی و حفاظت محیط زیست و طراحی و ساخت خطوط تولید صنعتی فعالیت دارد.

goharshimi-envirment

محیط زیست صنعتی

اجرای استانداردعای محیط زیستی در واحدهای صنعتی

تولید کود و مواد شیمیایی

تولید کننده کود و مواد شیمیایی طبق استانداردهای صادراتی

طراحی و ساخت خطوط تولید

ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی

تحقیق و توسعه

تحقیقات و امکان سنجی علمی تولیدات صنعتی

goharshimi lab

آزمایشگاه

آزمایشگاه معتمد خاک و آب و مواد شیمیایی

goharshimi education

آموزش

برگزاری دوره های تخصصی صنعتی مورد تایید فنی حرفه ای

ارائه بهترین

راهکارهای صنعتی

ارائه مشاوره تولید و راه اندازی خطوط صنعتی

درخواست مشاوره

به مشاوره

نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید