خدمات ما

چه کارهایی انجام می دهیم؟

خدمات متنوع شرکت در حوزه خدمات شامل آزمایشگاه تخصصی، مشاوره محیط زیست
و راه اندازی خطوط تولید و برگزاری دوره های تخصصی صنعت می باشد

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه صنعت

مشاوره علمی، امکان سنجی و انجام تحقیقات علمی توسط بخش تحقیق وتوسعه و آزمایشگاه تخصصی

تکیه بر توان متخصصین داخلی و دانش بومی کلید تولید پایدار

مواد شیمیایی
تولیدکننده مواد شیمیایی صنعتی
خطوط تولید
امکان سنجی علمی و راه اندازی واحد تولیدی
کود شیمیایی
تولیدکننده انواع کود های شیمیایی 
صادرات 
صادر کننده مواد شیمیایی و مشاوره صادرات
پروژه های تحقیقاتی
خدمات علمی توسط بخش تحقیق و توسعه
آموزش
برگزاری دوره های تخصصی

تولید


ساخت


مشاوره


آموزش

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه تولید

مشاوره علمی، امکان سنجی، طراحی و ساخت 0 تا 100 خطوط تولید صنعتی و تحقیقاتی

معرفی

همکاران ما

معرفی پروژهای انجام شده، نهاد ها و شرکت های همکار