سولفات آهن
سولفات آهن یک نمک معدنی که حاوی آهن و گوگرد بوده و دارای فرمول شیمیایی FeSO4 می­باشد. سولفات آهن به صورت شیمیایی و از ترکیب آهن و اسید سولفوریک تولید می شود. صنعت داروسازی، تهیه رنگدانه و جوهر، کشاورزی و تصفیه­ی آب از مواردی هستند که سولفات آهن مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت گوهر شیمی خبره سولفات آهن را با هدف استفاده در صنعت کشاورزی به عنوان کود تولید می­نماید. آهن در گیاه در ساختمان ترکیبات و آنزیم­های مختلف شرکت می­کند و در متابولیسم گیاه نقش اساسی دارد. آهن نقش­های مهمی در ساخت کلروفیل، سیتوکروم­ها، فردوکسین و لگ هموگلوبین گیاه دارد که همگی این عوامل موجب استحکام شادابی و سبزینگی گیاه می شود.
آهن نیز همانند مس جزو عناصر کم مصرف (ریز مغذی) برای گیاهان محسوب می شود. با توجه به اینکه آهن به طور معمول در خاک­های آهکی و مناطق خشک و نیمه­خشک وجود ندارد که قابلیت استفاده ی این عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و کیفیت محصول می گذارد، عمدتاً از طریق کوددهی تأمین می­گردد . این کود به دو صورت سولفات آهن خشک (FeSO4) با 24 درصد آهن و سولفات آهن آب دار (FeSO4.7H2O) با 20 درصد آهن تولید می شود.
علائم کمبود:
1-      کاهش کلروفیل
2-      کاهش گل و میوه  
3-      زردی و رنگ­پریدگی برگ­های جوان با سبز ماندن خود رگ­برگ­ها
4-      کاهش رشد شاخساره­ها
5-      کاهش رشد ریشه