در آزمایشگاه آنالیز تمرکز اصلی بر روی آنالیز محصولات تولید شده در خط تولید است. هدف از این کار برای اطمینان از کنترل کیفیت و استاندارد بالا برای محصولات تولیدی است. تجهیزات ما در حال حاضر شامل دستگاه ICP-OES، فلیم‌فتومتر، انکوباتور، رآکتور اتوکلاو، اسپکتروفتومتری مرئی فرابنفش و تجهیزات معمول آزمایشگاهی است. همچنین شایان ذکر است این آزمایشگاه دارای تاییدات لازم از جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و برای ارائه‌ی خدمات به مشتریان جهت آنالیز نمونه‌های آب، خاک و کودهای کشاورزی است. آزمایشگاه دارای گواهی‌های iso.9001:2015، iso.14001:2015، iso.45001:2018،  (IMS)Integrated management system است. این گواهی‌های استاندارد تاکید بر توانایی ما در حیطه ی تخصصی مان دارد.