واحد تحقیق و توسعه قلب تپنده‌ی شرکت گوهرشیمی خبره است و ما همیشه در جستوجوی راه‌هایی جدید برای بهبود فرآیندهای موجود خط تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود هستیم. همچنین در آزمایشگاه تحقیق و توسعه بررسی، امکان‌سنجی و انجام آزمایش‌های اولیه برای اجرای پروژه‌های نوآورانه و جدید انجام می‌گیرد به‌طوری‌که بتوانیم پیشرفت‌های بیشتری را در این زمینه بدست آوریم.