نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم یک نمک معدنی است که حاوی عنصر پتاسیم و آنیون نیترات است و فرمول شیمیایی آن KNO3 می‌باشد.نیترات پتاسیم برای تهیه‌ی کودها و سموم کشاورزی، صنایع شیشه سازی، مواد منفجره، سوخت موشک بوده و همچنین در صنعت غذایی و دارویی نیز کاربرد دارد. نیترات پتاسیم تولیدشده در شرکت گوهرشیمی خبره مصرف کودی و صنعتی داشته که کاهنده دمای ذوب در کارخانه‌های تولید کاشی و سرامیک بکار می­رود.
نیترات پتاسیم به فرم پودری، گرانوله و کریستالی موجود است. مصرف آن در اراضی با خاک­های فقیر از پتاسیم قابل جذب و ازت می­باشند، پیشنهاد می‌شود. KNO3 کاملا در آب محلول می‌باشد. ازت موجود در این کود باعث بهبود رشد می‌شود و پتاسیم آن در بهبود کیفیت، افزایش مقاومت به خشکی و سرما و آفات و بیماری‌ها بسیار موثر است. در خاک‌های شور، استفاده از کودهای پتاسیم­ دار، موجب افزایش تحمل به تنش­های شوری و همچنین باعث افزایش مقاومت به تنش خشکی در غلات نیز می­شود.
نیترات پتاسیم دارای 38% پتاسیم و 14% نیتروژن کل می­باشد. مزیت عمده‌ی نیترات پتاسیم در مقایسه با سایر کودهای منبع پتاسیم، بالا بودن درصد پتاسیم و داشتن ازت قابل توجه به عنوان عنصر اصلی و پرمصرف رشد، به­همراه حداقل مقدار کلر می­باشد.
علائم کمبود پتاسیم:
1-بافت مردگی (سوختگی) حاشیه‌ی برگ‌های پیر
2-پیچیدن حاشیه‌ی برگ‌ها
3-رسیدگی نامنظم میوه
4-بیماری‌های فیزیولوژیک، پشت‌سبز و شانه‌ی زرد در برخی میوه‌ها
5-کاهش رشد گوشت میوه
6-زردی نوک و حاشیه‌ی برگ‌ها
علائم کمبود نیتروژن:
1-رشد رویشی کم (در صورت کمبود نیتروژن)
2-کوچک ماندن برگ‌ها
3-زرد شدن و خشکیدگی برگ‌های پیر
4-سبز روشن شدن برگ‌ها