نیترات سدیم
نیترات سدیم یک ترکیب کریستالی بدون بو و رنگ است که تنها به صورت صنعتی زمانیکه نیتریک اسید با کربنات سدیم، بیکربنات سدیم و یا سدیم هیدروکسید بصورت شیمیایی خنثی شود، بدست می‌‌آید. فرمول شیمیایی آن NaNO3 می‌باشد. نیترات سدیم در مواد منفجره، پوشش و لعاب ظروف شیشه‌ای و سفالی، نگهدارنده مواد غذایی (گوشت‌های فرآوری شده) و صنعت هوا و فضا مورد استفاده قرار می گیرد. نیترات سدیم تولید شده در شرکت گوهرشیمی خبره کاربرد صنعتی دارد.