• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب

مواد شیمیایی

other
solphates
phosphates
nitrates

کود شیمیایی

مایع
گرانولی

مواد شوینده

خانگی
صنعتی

ضد‌یخ

ضدیخ ملات