درباره کارخانه بروجرد

مجموعه گوهر شیمی خبره با تکیه به “پارادایم نوآوری” توانست پنجره ای از فرصتهای جدید را در صنعت به روی خود بگشاید. این مجموعه با مدیریت راهبردی، ارتقاء تکنولوژی و توسعه فرآیند تولید محصولات علاوه بر اینکه رقابتی پایدار در بازار ایجاد نموده، در راستای کارآفرینی و اشتغال در شهر بروجرد هم گام موثری داشته است. که در این راستا کارخانه راکد زاگرس نوش بروجرد با عنوان کارخانه گوهر شیمی در بروجرد بعد از ۱۰ سال تعطیلی در سال رونق تولید احیا شد.

این افتتاح واحد شرکت گوهر شیمی با حضور  فرماندار محترم شهرستان بروجرد صورت گرفت.

امروزه ضایعات صنعتی یکی از بارزترین معضلات زیست محیطی به‌شمار می‌آیند که نمی‌توان بر این بحران محیط زیست با رویکرد سنتی فائق آمد. در صورتی که اگر با نگاهی علمی بررسی گردد، پسماندهای مخرب صنعتی به فرصتهای طلایی برای جامعه و محیط زیست تبدیل خواهد شد.

“بازیافت” به عنوان مهم ترین روش در تسکین و تخفیف مشکل پسماندهای صنعتی و ویژه مطرح می‌باشد، به طوریکه می تواند کیمیاگری جدید محسوب شده و زباله را به عنوان طلای کثیف معرفی نماید.

در پی احیا این واحد صنعتی با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین پاک از ضایعات پتروشیمی اراک، محصولات جدید و دوستدار محیط زیست تولید می‌گردد.

تاریخچه

واحد تولید بروجرد گوهرشیمی خبره در محل کارخانه زاگرس نوش سابق واقع در شهرک صنعتی شماره 1 بروجرد با احیای کارخانه قبلی شروع به فعالیت نمود