• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب
موسی سلامی
رئیس هیت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

موسی سلامی