• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب
reza aslinejad