• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب
behnaz vaaez
مدیر محیط زیست- HSE

کارشناس ارشد محیط زیست