مفتخریم که شروع به کار سایت جدید شرکت گوهر شیمی خبره را در فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کنیم. افزوده شدن قسمت های جدید آزمایشگاه ، صادرات ، مزایده ها و مناقصات ، و معرفی واحد های جدید تولیدی گروه صنعتی …
ادامه مطلب