• ایران، تبریز، شهرک شهید سلیمی، 30 متری چهارم جنوبی، جنب فولاد ناب

بازدید از نمایشگاه ها و صنایع شیمیایی ترکیه

بازدید مدیران شرکت از نمایشگاه محصولات شیمیایی استانبول ترکیه

 

ترکیه - استانبول