مصاحبه رادیویی – “برنامه رهنمود”

انتخاب واحد نمونه و برتر استان در راستای حمایت از  تولید ملی”

شرکت دانش بنیان گوهر شیمی خبره، در پی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، در راستای واردات و خروج ارز از کشور، توانست با تولید محصولات جدید و دوستدار محیط زیست در راستای  تولید ملی و حمایت کالای ایرانی به فرمایش و دستور مقام معظم رهبری  “لبیک” گوید که طی مصاحبه رادیویی برنامه رهنمود، راهبردهای مدیریتی و برنامه های استراتژیکی این مجموعه ضبط و پخش گردید.

 

شهرک شهید سلیمی