شرکت گوهر شیمی خبره موفق به اخذ ثبت کودی برای کود سولفات منیزیم شد.

شماره ثبت کودی سولفات منیزیم تولیدی این شرکت ۹۲۰۱۴

 

مزایای استفاده از کود سولفات منیزیم

کود سولفات منیزیم (Magnesium Sulphate)   دارای فرمول شیمیایی MgSO۴، یک کود شیمیایی  با انحلال پذیری بیشتر برای تامین دو عنصر منیزیم و گوگرد در مراحل اولیه رشد گیاهان است .کود سولفات منیزیم برای بهبود رشد گیاهان و در فازهای تولید بسیار موثر است و منیزیم و نیتروژن تنها مواد مغذی جذب شده خاک هستند که اجزای کلروفیل را تشکیل می دهند. منیزیم در جذب نیتروژن و ساخت پروتئین ها هم دخیل است. منیزیم در درختانی که تولید روغن می کنند مانند زیتون، نقش مثبتی در افزایش روغن دارد، این موضوع در مورد گردو و بادام نیز صدق می کند. همچنین می تواند در محصولات زراعی نیازمند منیزیم مانند سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، درختان لیمو ، هویج و انواع فلفل استفاده شود. گیاهان منیزیم را به صورت یون (Mg )جذب میکنند.

دستورالعمل مصرف کود سولفات منیزیم سبزینه رشد

روشهای مصرف کود سولفات منیزیم عبارتند از حل نمودن در آب آبیاری، مصرف خاکی و محلولپاشی. ساد­ه­ترین روش مصرف این کود آبیاری حل نمودن ۵ الی ۸ کیلوگرم سولفات منیزیم به ازای هر هکتار در مقدار کافی آب و اضافه نمودن آن به منبع مورد استفاده در آب ابیاری است. سولفات منیزیم را در محصولات زراعی و باغی به صورت خاکی نیز می توان استفاده کرد. مقدار توصیه شده برای مصرف خاکی این کود برای محصولات مختلف در جدول شماره ۱ اورده شده است. زمان مصرف خاکی این کود در باغات میوه اواخر اسفند به صورت  چالکود و در محصولات زراعی همراه با سایر کود ها قبل از کشت می باشد..محلولپاشی سولفات منیزیم با غلظت پنج در هزار به صورت مستقل و یا همراه با ازت و یا سایر ریز مغذی ها قبل و بعد از گلدهی میتواند در کمیت و کیفیت محصول تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد. در مورد سبزی و نشاکاری ۳۰ روز بعد از سبز شدن این کود را بکار می برند.

جدول شماره ۱:مقادیر توصیه شده کود سولفات منیزیم در محصولات مختلف کشاورزی

نوع محصول مقدار کیلوگرم مصرفی در هکتار نوع محصول مقدار کیلوگرم مصرفی در هکتار
گندم ۱۰ سویا ۷
ذرت ۱۴ پنبه ۹
یونجه ۲۰ بادام زمینی ۱۱
باغات ۲۰گرم به ازای هر درخت مرکبات ۱۶

 

علائم کمبود کود سولفات منیزیم

زردی فاصله بین رگبرگ­ها در برگ­های پیر و پایینی

نکروزه شدن فاصله بین رگبرگ­ها در وسط برگ­ها

نوک و حاشیه برگ ها پیچ خورده و لوله شوند

آسیب­پذیر شدن گیاه در برابر آفات و بیماری­ها به دلیل ضعف ناشی از کمبود عناصر­غذایی

برگ­ها حالت آویزان داشته باشند.

مشاهده لکه­های ارغوانی بین گلبرگ­ها

مشخصات کود سولفات منیزیم سبزینه رشد

تجزیه ضمانت شده
ردیف عناصر سازنده و ویژگی ها مقدار/ویژگی content
۱ حداقل مقدار منیزیم محلول به صورت Mg ۹/۶ Soluble  magnesium
۲ حداکثر ماده غیر محلول در آب ۱ Insoluble  matter
۴ حداقل مقدار سولفات به صورت S ۱۲/۶ sulfate
۶ pH محلول ۵ درصد ۸-۵ pH
۷ pH محلول ۱۰ درصد ۴ Ec(ds/m)