شرکت گوهر شیمی خبره در راستای کار پژوهشی بر روی کارآیی محصولات تولیدی خود یک قرارداد پژوهشی تحت عنوان “تاثیر اسیدی کردن آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه انگور، سیب­زمینی و گوجه فرنگی”  با بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تجقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان امضا کردند. در این پژوهش محصول اسیدی تارجا از تولیدات دانش بنیان شرکت در باغ انگور، مزرعه سیب­زمینی و گلخانه تولید گوجه فرنگی مصرف و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت این محصولات بررسی شد. مهم­ترین تاثیر این محلول را می­توان اصلاح آب­های با کربنات و بیکربنات­ بالا، اصلاح خاک­های شور و شور و قلیا  و افزایش حلالیت عناصر غذایی تثبیت شده در خاک است. در این پژوهش محلول تارجا با غلظت ۳ در هزار با آب آبیاری مخلوط شد اسیدیته تارجا نزدیک به صفر بوده و با تعدیل pH  آب و خنثی نمودن کربنات و بیکربنات حلالیت عناصر غذایی تثبیت شده در خاک را افزایش می­دهد این محصول علیرغم اسیدیته بسیار پایین به بافت­های زنده آسیب نمی­زند و با داشتن حدود ۱۳ درصد ازت در رشد رویشی گیاه نیز نقش مهمی ایفا می­کند. نتایج این پژوهش که به صورت گزارش فنی در دیماه سالجاری از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان منتشر شد.